Bánh xèo m?i mi?n có m?t nét ??c khác nhau, n?u nh? bánh xèo mi?n Nam s? d?ng n??c c?t d?a ho?c tr?ng ?? ph?n b?t bánh t?ng thêm v?, thì v? bánh xèo mi?n B?c ??n thu?n ch? s? d?ng b?t g?o và chút b?t ngh? ?? t?o màu. Vì v?y, bánh xèo mi?n B?c th??ng giòn và ?n ngon h?n dù b?n có ?? bánh ngu?i. Ngày hôm nay, b?n hãy cùng mình vào b?p ?? tìm hi?u cách làm bánh xèo mi?n B?c này nhé.

Nguyên li?u chu?n b? ?? làm bánh xèo mi?n B?c:

 • B?t g?o khô: 200 gam
 • B?t ngh?: 10 gam
 • Th?t l?n: 200 gam
 • Bia: 100 ml.
 • Tôm: 200 gam
 • Hành tây: 1 c?
 • N?m h??ng: 30 gam
 • Hành tím, g?ng b?m nh?
 • Hành lá (2 cây) thái nh?
 • Giá ??: 100 gam
 • Gia v?: Mu?i, n??c m?m, b?t ng?t, h?t tiêu
 • Rau s?ng các lo?i ?n kèm
 • Nguyên li?u chu?n b? cho ph?n n??c ch?m: N??c m?m ngon, t?i, ?t, ???ng, chanh

Cách làm bánh xèo mi?n B?c dành cho b?n:

B??c 1: Làm v? bánh xèo
??u tiên, b?n ?? b?t làm bánh xèo ra m?t chi?c tô r?ng. Sau ?ó, thêm vào 250 ml n??c + 100 ml bia + 10 gam b?t ngh? + 1 thìa cafe mu?i và khu?y ??u. ??n khi thu ???c b?t m?n, sanh sánh, lúc này b?n thêm hành lá vào và ?? b?t ngh? ch?ng 30 phút tr??c khi mang ?i chiên.

Có ph?i b?n ?ang th?c m?c t?i sao mình l?i thêm bia vào b?t bánh ?úng không? ?ây chính là m?o khéo c?a nh?ng ng??i ??u b?p giúp cho bánh khi chiên lên màu vàng ?úng ?i?u h?n, bánh ???c giòn ngon h?n ?ó.

B??c 2: S? ch? nguyên li?u
+ Th?t heo b?n ?em r?a s?ch, ch?n th?t qua n??c sôi r?i thái mi?ng m?ng. Cho th?t ra tô và ??p v?i 1 thìa cafe n??c m?m + 1/3 thìa cafe b?t ng?t + 1/4 thìa cafe tiêu. Tr?n ??u, ??p th?t trong 10 phút.

+ Tôm c?t râu, ?em r?a s?ch, cho tôm ra tô ??p v?i 1/4 thìa cafe b?t canh + 1 xíu g?ng b?m nh?.
+ Hành tây bóc v?, thái múi cau. N?m h??ng c?t b? ph?n g?c c?ng, ngâm n??c cho n? m?m r?i r?a s?ch l?i, thái n?m nh?. Giá ?? r?a s?ch, ?? ráo.

B??c 3: Xào nhân bánh xèo
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 mu?ng canh d?u ?n r?i cho tôm th?t vào xào. Khi tôm th?t g?n chín, b?n thêm hành tây, ??o qua vài l??t cho hành tây m?m. Nêm n?m l?i gia v? cho v?a mi?ng r?i t?t b?p. Trút ph?n nhân bánh ra tô.

B??c 4: Tráng bánh xèo
B?c ch?o sâu lòng lên b?p (ch?o sâu lòng s? giúp v? bánh nhanh vàng giòn và d? g?p h?n). Cho m?t ít d?u vào ch?o, láng ??u, khu?y tô b?t r?i múc 1 mu?ng b?t ?? vào lòng ch?o, láng cho b?t tr?i kh?p ch?o. Khi th?y ph?n b?t se l?i, b?n cho ph?n nhân bánh vào, r?i 1 l?p giá ?? xung quanh, ??p n?p ch?o và ?un trong 2 phút. Sau ?ó, b?n g?p ?ôi bánh l?i, chiên bánh ??n khi bánh vàng giòn thì cho ra ??a.
Th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n b?t bánh và nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: Pha n??c ch?m bánh xèo
Bánh xèo mu?n ngon và ??a v? thì ch?ng th? thi?u n??c ch?m. B?n pha n??c ch?m bánh xèo theo t? l?:
2 mu?ng canh n??c m?m + 1 mu?ng canh ???ng + 1 mu?ng canh n??c l?c + 2 thìa cafe n??c c?t chanh. Khu?y ??u ??n khi ???ng tan thì thêm t?i, ?t b?m nh? vào.

Cách làm bánh xèo mi?n B?c khá ??n gi?n, tuy nhiên, b?n l?i c?n m?t chút t? m? cho ph?n nhân bánh ?? món bánh th?c s? khác bi?t và vàng giòn.

V?i món bánh xèo này, khi th??ng th?c b?n cu?n bánh v?i rau s?ng, ch?m cùng n??c ch?m ?ã pha. ??m b?o c? nhà ai c?ng s? thích thú và t?m t?c khen s? khéo léo c?a b?n ?ó. Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo mi?n B?c ???c gi?i thi?u hôm nay. Và b?n ??ng quên dõi theo nh?ng bài vi?t m?i ?? ai c?ng tr? thành ng??i n?i tr? ??m tay nhé.