Ch? v?i vài b??c ??n gi?n d??i ?ây thôi là b?n ?ã bi?t cách làm bánh xèo kim chi ngon nh? ng??i Hàn Qu?c r?i ?ó. B?n có tò mò v? cách th?c th?c hi?n không, mình cùng ??n v?i bài vi?t ngay nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo kim chi Hàn Qu?c:

  • 50 gam giá ??
  • Vài g?c h?
  • 1 c? hành tây
  • 1 bát kim chi nh?
  • 1 c? hành tím
  • 2 qu? tr?ng gà
  • 150 gam b?t mì
  • D?u oliu

Cách làm bánh xèo kim chi ngon nh? ng??i Hàn Qu?c:

B??c 1: Gía ??, h? b?n ?em r?a s?ch. Sau ?ó ?em giá ??, h? và kim chi c?t nh?.
Hành tây bóc v?, thái lát m?ng. Sau ?ó, tr?n ??u giá ?? + h? + kim chi + hành tây v?i b?t mì và tr?ng. ?? h?n h?p b?t ngh? ch?ng 15 phút.

B??c 2: B?c ch?o ch?ng dính lên b?p, cho d?u oliu vào làm nóng r?i múc 1 mu?ng b?t vào ch?o.

Khi bánh vàng m?t d??i, b?n l?t bánh lên và ti?p t?c chiên ??n khi bánh vàng giòn c? 2 m?t. G?p bánh ra ??a cho ráo d?u.

M?o nh? ?? bánh ngon:
B?n nh? tr??c khi múc b?t cho vào ch?o c?n khu?y b?t ??u. Tránh tình tr?ng ph?n b?t trên l?ng, d??i ??c làm m?t ?i v? ngon ??c tr?ng c?a món bánh.

B??c 3: Hoàn thành
B?n cho bánh ra ??a, bày trí và th??ng th?c h??ng v?.

??n gi?n, nhanh g?n và có thành ph?m nh?ng chi?c bánh xèo th?t ngon và mê v?. T? giòn tan c?a b?t mì hòa v?i kim chi cay ngon, thêm chút giòn ng?t c?a giá ??, hành tây… t?t c? nh? t?o nên b?n hòa ca h??ng v? hoàn h?o. V?i món ngon này b?n có th? dùng cho b?a sáng, món quà x? chi?u ho?c b?a ?n ph? ??u ???c nhé. Chúc b?n th?c hi?n thành công, và ??ng quên chia s? ni?m vui c?a mình khi th?c hi?n cách làm bánh xèo kim chi ngon nh? ng??i Hàn Qu?c v?i banhxemmientrung.com nhé.