Khách hàng tuyệt đối không

  • Không truy cập website phá hoại như DDOS , BOTNET, …
  • Không dùng phần mềm làm chậm website.
  • Không  được lấy dữ liệu từ website để sử dụng vào mục đích cá nhân nếu không được cho phép.

Thay đổi nội dung website

Banhxeomientrung.net sẽ nắm giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ thông tin trong bất kì thời gian nào, không cần thông báo trước.

Đưa thông tin lên web

Không đưa lên web các hình ảnh, từ ngữ thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi sẽ xử lý và không chịu trách nhiệm với các nội dung khách hàng đăng tải lên website.

Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật khác. Chỉ được phép sử dụng lại nội dung khi được sự cho phép từ chúng tôi, chúng tôi nắm giữ mọi quyền lợi.

Luật áp dụng

Vấn đề quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.