Bánh xèo mi?n Trung là món ?n khi?n du khách trong và ngoài n??c nh? mãi khi ??n mi?n Trung. C?ng vì th? mà hôm nay chúng tôi xin gi?i thi?u ??n các b?n công th?c làm món bánh xèo mi?n Trung chu?n nh?t, th?m ngon, giòn r?m.

Chu?n b?:

+ 200g b?t g?o

+ 200g th?t bò

+ 200g tôm

+ 100g giá ??

+ 1 c? hành tây

+ 1/2 thìa b?t ngh?

+ 50ml n??c c?t d?a

+ 1/2 thìa mu?i

+ 100ml bia

+ Hành lá, hành khô, g?ng

+ Gia v?: N??c m?m, d?u ?n, h?t tiêu,…

Cách làm:

Làm Bánh Xèo
Chia s? v?i b?n cách làm bánh xèo v?i tr?ng ngon th?t ngon 
Cách làm bánh xèo mi?n tây 
Cách làm bánh xèo 
Nh?ng cách pha b?t bánh xèo ??n gi?n

B??c 1: Làm b? bánh

+ ??u tiên, b?n tr?n ??u b?t g?o, b?t ngh? và mu?i trong m?t chi?c bát.

+ Thêm ph?n n??c, bia và n??c c?t d?a ?ã chu?n b? vào bát b?t. Dùng thìa khu?y ??u tay ?? t?o thành m?t h?n h?p l?ng. Chú ý không ???c ?? b?t vón c?c.

+ Hành lá thái nh? cho vào bát b?t.

+ Thêm m?t chút d?u ?n vào, ?? b?t trong kho?ng 30-60 phút.

B??c 2: Làm nhân bánh:

+ Th?t bò thái th?t m?ng, thêm m?t ít d?u ?n, t?i, g?ng b?m nhuy?n, h?t tiêu vào ?? th?t bò ng?m ??u gia v?.

+ Tôm r?a s?ch, sau ?ó cho hành khô, g?ng, gia v? vào. ?? tránh tình tr?ng hành và g?ng b? cháy khi xào nhân, b?n có th? thái g?ng và hành to m?t chút.

+ Hành tây bóc l?p v? bên ngoài, r?a s?ch, thái múi cau.

+ ?un nóng m?t chút d?u ?n, cho hành tây vào tr??c cùng v?i m?t ít gia v?.

+ Khi hành tây có mùi th?m thì cho tôm vào ??o cùng.

+ ??i cho ??n khi tôm g?n chín thì cho ti?p th?t bò vào, ??o ??u. Nêm l?i gia v? sao cho v?a ?n tr??c khi múc ra ??a.

B??c 3: ?? bánh

+ ??t ch?o lên b?p, khi ch?o nóng thì cho d?u vào ?un sôi.

+ Cho b?t vào ch?o, láng b?t th?t m?ng, xung quanh ch?o. ??y kín n?p vung và ch? trong kho?ng 2 phút.

+ Cho nhân và giá ?? lên trên bánh, ??y l?i vung và ch? ti?p 2 phút.

+ G?p ?ôi bánh, ??i bánh giòn và vàng ??u 2 m?t là xong.

B??c 4: Pha n?? ch?m

Bánh xèo mi?n Trung có công th?c pha n??c ch?m nh? sau: ¼ chén ???ng + ½ chén n??c ?m + 3 mu?ng canh n??c c?t chanh + ¼ chén n??c m?m + ?t chín c?t lát + 1 c? t?i b?m nhuy?n. T?t c? cho vào m?t chi?c bát nh?, tr?n ??u lên.

Th?c hi?n xong 4 b??c là b?n ?ã có món bánh xèo mi?n Trung giòn ngon, h?p d?n.

Chúc các b?n ngon mi?ng!