Bánh xèo là món ngon ??c tr?ng c?a ?m th?c Vi?t, tuy nhiên, ? m?i m?t vùng mi?n l?i có cách th?c ch? bi?n khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta cùng ??n v?i Qu?ng Ngãi thân yêu và tìm hi?u cách làm bánh xèo Qu?ng Ngãi b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? ?? làm bánh xèo Qu?ng Ngãi:

  • 200g b?t g?o
  • 250ml n??c
  • 100ml bia
  • 50ml n??c c?t d?a
  • 200g th?t bò
  • 200g tôm
  • ½ thìa cafe mu?i
  • 1/2 thìa cafe b?t ngh?
  • Hành lá, hành tây, giá ??, hành khô, rau th?m, c?i xanh,..
  • Gia v?, d?u ?n, n??c m?m ngon, t?i, ?t,….

Cách làm bánh xèo Qu?ng Ngãi dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
– Th?t bò b?n ?em r?a s?ch, thái mi?ng m?ng. Tôm r?a s?ch, bóc v?, b? ??u ?uôi và ph?n ch? ?en ? s?ng l?ng.Cho tôm th?t ra tô và ??p v?i m?t chút gia v?, ?? ch?ng 15 phút cho tôm th?t ng?m v?.
– Hành lá r?a s?ch, thái nh?. Hành tây bóc v?, thái lát m?ng. Hành khô bóc v?, thái lát m?ng.
– Rau th?m, c?i xanh nh?t và r?a s?ch, ngâm qua n??c mu?i loãng 30 phút r?i v?t ra ?? ráo.

B??c 2: Làm nhân bánh
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1/2 mu?ng canh d?u ?n r?i cho hành khô vào phi th?m. K? ti?p b?n thêm tôm th?t vào ??o chín tái. T?t b?p và trút ph?n nhân ra ??a.

B??c 3: Hòa b?t làm bánh
Cho b?t g?o + b?t ngh? và mu?i vào tô, tr?n ??u. Ti?p ??n, thêm bia + n??c l?c + n??c c?t d?a vào hòa ??n khi thu ???c h?n h?p b?t sánh. Cu?i cùng b?n thêm vào hành lá, 1 chút d?u ?n, khu?y l?i l?n n?a r?i ?? b?t ngh? 30 phút tr??c khi mang b?t ?i chiên.

B??c 4: Pha n??c ch?m
C?ng gi?ng nh? nh?ng món bánh xèo khác, n??c ch?m chính là ph?n “h?n” ?? t?o v? ngon riêng cho món bánh. Cách pha n??c ch?m bánh xèo Qu?ng Ngãi khá ??n gi?n, b?n ch? c?n chu?n b? 4 ph?n n??c + 1 ph?n n??c m?m ngon + 1 ph?n ???ng + 1 ph?n n??c c?t chanh, gia gi?m nguyên li?u tùy vào s? thích r?i cu?i cùng cho t?i, ?t b?m nh?.

B??c 5: Chiên bánh xèo
B?c ch?o ch?ng dính lên b?p, cho d?u ?n vào ?un nóng già r?i múc 1 vá b?t tr?i ??u lòng ch?o. ??y n?p ch?ng 30 giây thì b?n m? ra, r?c vào 1 ít nhân tôm th?t, giá ??. ??y n?p l?i và chiên 3 phút ?? bánh vàng. H?t 3 phút, b?n m? n?p ch?o ra, g?p ?ôi bánh l?i và chiên ??n khi bánh vàng su?m các m?t thì g?p bánh ra ??a.
Th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n bánh còn l?i.

B??c 6: Hoàn thành

Ch? v?i m?t vài thao tác th?c hi?n thôi là b?n ?ã có ngay món bánh xèo h?p d?n mang ??m h??ng v? ??c tr?ng c?a Qu?ng Ngãi r?i ?ó. Món bánh xèo này ?n ngon nh?t là khi b?n m?i th?c hi?n xong. Khi ?n b?n c?t ra thành t?ng mi?ng nh?, cu?n v?i rau c?i xanh, rau th?m và ch?m cùng n??c ch?m chua ng?t nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo Qu?ng Ngãi thú v? hôm nay.