H?i An là m?t ?i?m ??n lý t??ng b?i ? ?ây b?n s? có d?p ???c tìm hi?u v? các di tích l?ch s?, v? ??p thiên nhiên – ??t n??c – con ng??i, và ?m th?c n?i ?ây c?ng r?t ?a d?ng v? các món ngon. N?u b?n là tín ?? yêu thích nh?ng món ngon trên kh?p vùng mi?n c? n??c, h?n b?n s? không th? b? qua món bánh xèo H?i An ngon mê m?n này. ? bài vi?t nh? hôm nay, b?n hãy cùng v?i banhxeomientrung tìm hi?u cách làm bánh xèo H?i An ngon chu?n v? nhé.

Nguyên li?u ?? làm bánh xèo H?i An:

Ph?n v? bánh:

 • 1 chén b?t g?o t?
 • 1/2 thìa cafe b?t koser
 • 1/2 thìa cafe b?t ngh?

Ph?n nhân bánh:

 • 1 thìa cafe d?u th?c v?t
 • 500 gam tôm ?ã bóc v?, lo?i b? ch? ?en ? s?ng l?ng
 • 6 c? hành t??i thái lát m?ng
 • 500 gam giá ??
 • Rau xà lách cùng các lo?i rau th?m ?n kèm

Ph?n n??c ch?m:

 • 2 trái ?t c?t nh?, 2 tép t?i b?m nh?
 • 2 mu?ng cafe g?ng, 1/2 mu?ng cafe ???ng
 • 1/3 chén n??c c?t chanh
 • 1/4 chén n??c m?m

Cách làm bánh xèo H?i An

B??c 1: B?n cho b?t g?o t?, b?t ngh? và mu?i koser vào trong 1 chi?c tô tô, tr?n ??u r?i thêm n??c vào khu?y cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t m?n, không vón c?c.

B??c 2: B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 ít d?u ?n r?i cho tôm vào ??o cùng v?i chút mu?i và tiêu. Tôm chín t?i, b?n trút ra ??a.

B??c 3: Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Rau xà lách cùng các lo?i rau th?m ?n kèm b?n ?em nh?t và r?a s?ch, ?? ráo rau. C?n th?n h?n, b?n nên ngâm rau qua v?i n??c mu?i loãng r?i m?i v?t rau ra ?? ráo.

B??c 4: B?c ch?o ch?ng dính ?? dày lên b?p, làm nóng d?u ?n r?i múc 1 mu?ng b?t vào láng ??u lòng ch?o. Khi th?y mép bánh b?t ??u cong l?i, b?n cho vào tôm, giá ?? hành và ??y n?p ch?ng vài phút.

H?t th?i gian, b?n m? n?p ch?o, g?p ?ôi bánh l?i và chiên ??n khi bánh vàng giòn thì cho ra ??a. Th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: B?n cho nguyên li?u chu?n b? ? ph?n n??c ch?m ra bát và khu?y ??u.

Cu?i cùng, b?n cho bánh ra ??a, c?t thành mi?ng nh?, khi ?n cu?n cùng rau th?m và ch?m v?i n??c ch?m nhé. V?i m?t cách th?c th?c hi?n ??n gi?n, nh?ng khi th??ng th?c và c?m nhân v? ngon c?a món ?n lan t?a trong mi?ng, b?n s? th?y thích thú vô cùng.

Tùy theo s? thích mà b?n còn có th? bi?n t?u ph?n nhân bánh thêm th?t bò, ??u xanh n?a nhé. Th?t tuy?t ?úng không nào. Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo H?i An hôm nay. Và b?n ??ng quên dõi theo nh?ng bài vi?t m?i ?? b? túi thêm th?t nhi?u cách làm bánh xèo m?i mi?n ??t n??c nhé.