Bánh xèo m?i n?i có m?t h??ng v? ??c tr?ng khác nhau, và khi b?n ??n v?i H?i Phòng, b?n s? có d?p tr?i nghi?m h??ng v? th?m ngon, giòn r?m h?p d?n vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hi?u cách làm bánh xèo H?i Phòng ?? chiêu ?ãi c? nhà nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo H?i Phòng:

  • 200gr b?t g?o
  • 200gr tôm t??i
  • 200gr th?t l?n vai
  • 1/2 thìa b?t ngh? (tùy thích)
  • 100ml n??c c?t d?a
  • 100ml bia
  • 200gr n?m h??ng
  • 1 c? hành tây
  • Giá ??, rau th?m, c?i xanh ?n kèm
  • Gia v?: ???ng, mu?i, b?t ng?t, d?u ?n, n??c m?m ngon

Cách làm bánh xèo H?i Phòng dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u cho món bánh xèo
– Tôm r?a s?ch,bóc b? v? và ??u ?uôi, ph?n ch? ?en ? s?ng l?ng tôm b?n c?ng lo?i b? ?i nhé. Th?t l?n vai r?a s?ch, thái nh?. Cho tôm và th?t vào trong tô, ??p v?i m?t chút gia v?.

N?m h??ng ngâm n??c cho n? m?m, c?t b? ph?n g?c c?ng r?i r?a s?ch, thái lát. Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Rau th?m, rau c?i xanh b?n ?em nh?t s?ch, r?a và ngâm trong n??c mu?i loãng 30 phút r?i v?t ra r? ?? ráo.

B??c 2: Làm nhân bánh xèo
B?c ch?o lên b?p, làm nóng m?t chút d?u ?n r?i cho tôm th?t vào ??o chín. T?t b?p và trút ph?n nhân này ra ??a.

B??c 3: Pha b?t làm bánh
Khâu pha b?t làm bánh ?óng vai trò khá qua tr?ng ?? b?n có thành ph?m bánh xèo th?m ngon, nh?ng gì b?n c?n là cho b?t g?o và b?t ngh? vào tô, tr?n ??u. Ti?p t?c thêm vào n??c c?t d?a, bia và n??c l?c v?a ph?i, v?a thêm v?a khu?y cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t sánh m?n và không b? vón c?c. Cu?i cùng, thêm vào hành lá và ?? b?t ngh? 30 phút.

B??c 4: Pha n??c ch?m
B?n pha n??c ch?m theo t? l? 3 mu?ng canh n??c c?c + 1,5 mu?ng canh n??c m?m ngon + 1 mu?ng canh ???ng + 1 mu?ng canh n??c c?t chanh, gia gi?m thành ph?n pha n??c ch?m tùy theo ?? chua ng?t yêu thích. Khu?y ??u cho ??n khi ???ng tan thì thêm t?i ?t b?m nh?.

B??c 5: Chiên bánh
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i cho 1 mu?ng canh b?t vào ch?o,láng b?t ??u ch?o. ??n khi phàn b?t h?i se l?i, b?n thêm vào nhân tôm th?t, r?i giá ?? ??u quanh. ??y n?p ch?o l?i 2-3 phút r?i m? ra, dùng ??a g?p ?ôi bánh l?i và chiên ??n khi báng vàng giòn. Cho bánh xèo ra ??a và th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 6: Hoàn thành
Ch? v?i m?t vài thao tác nhanh g?n, ch?ng h? khó ?? b?n có món bánh xèo mang ??m h??ng v? h?i phòng ??n ngay c?n b?p xinh nhà mình ?úng không nào. V? ng?t c?a tôm th?t v?i thanh mát giá ??, k?t h?p v?i v? bánh giòn giòn ngon mê m?t cách khó t?. H??ng v? ?y, s?c h?p d?n ?y ch? 1 l?n th??ng th?c thôi b?n c?ng s? nh? mãi ?ó nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo H?i Phòng hôm nay.