C? t??ng r?ng bánh xèo nhân tôm th?t m?i ngon và h?p d?n v? giác, th? nh?ng, bánh xèo chay c?ng mang ??n s? mê m?n ??n khó t?. B?n ?ã bi?t cách làm bánh xèo chay ngon nh? nào ch?a? N?u ch?a, b?n hãy cùng mình ??n v?i bài vi?t ?? khám phá ngay công th?c thú v? này nhé.

Nguyên li?u chu?n b? ?? làm bánh xèo chay:

  • 1 gói b?t làm bánh xèo
  • 100 gam ??u xanh ?ã cà v?
  • 1 c? cà r?t, 100 gam n?m h??ng
  • 2 bìa ??u ph? c?t mi?ng, chiên vàng
  • 200 gam giá ??, 2 thìa cafe b?t ngh?
  • 150 ml n??c c?t d?a
  • Rau s?ng các lo?i
  • 2-3 cây hành lá
  • Gia v?: b?t nêm chay, n??c m?m chay, ???ng, d?u ?n

Cách làm bánh xèo chay ngon dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u cho món bánh xèo chay
– ?? xanh b?n ?em ngâm n??c 1h cho ??u n? m?m. Sau ?ó, vo s?ch ??u r?i cho ??u vào n?i h?p/n?u chín.

– N?m h??ng c?t b? ph?n g?c c?ng, ngâm n??c cho n? m?m r?i r?a s?ch, thái n?m thành t?ng lát m?ng.
– Cà r?t g?t v?, bào s?i. Giá ?? r?a s?ch, ?? ráo. Hành lá c?t r?, nh?t b? ph?n lá úa, r?a s?ch và thái nh?.
– V?i các lo?i rau s?ng ?n kèm b?n nh?t và r?a s?ch, ngâm v?i n??c mu?i loãng ch?ng 30 phút r?i v?t ra ?? ráo.

B??c 2: Làm nhân bánh xèo chay
B?c ch?o lên b?p, phi th?m hành khô r?i thêm cà r?t + n?m h??ng + ??u ph? vào xào. ?? ph?n nhân thêm ngon và v?a v?, b?n nh? nêm thêm n??c m?m chay và h?t nêm chay vào nhé.

B??c 3: Pha n??c ch?m cho món bánh xèo chay
2 mu?ng canh n??c m?m : 1 mu?ng canh ???ng : 1 mu?ng canh n??c l?c : 2 thìa cafe n??c c?t chanh r?i khu?y ??u. N?u thích ?n cay, b?n có th? thêm vào vài lát ?t.

B??c 4: Pha b?t làm bánh xèo
Cho b?t làm bánh xèo ra tô, thêm vào b?t ngh? + n??c c?t d?a + 1 chút n??c và hòa t?i khi thu ???c h?n h?p b?t sánh. Thêm vào hành lá, khu?y ??u l?i và ?? b?t ngh? 1 lát.

B??c 5: ?? b?t làm bánh xèo
B?c ch?o sâu lòng lên b?p, ??i ch?o nóng thì thêm d?u ?n. Khi d?u ?n nóng già, b?n khu?y l?i h?n h?p b?t r?i múc 1 mu?ng b?t vào ch?o, láng ??u. Ph?n b?t cho vào ch?o không nên quá dày tránh làm b?t khi chiên m?t ?? giòn.

Khi l?p b?t b?t ??u se l?i, b?n thêm ??u xanh và h?n h?p nhân bánh chay ?ã xào cùng giá ?? lên trên.??y n?p ch?o 2-3 phút cho chín. Sau ?ó, b?n g?p ?ôi bánh l?i và chiên thêm vài phút n?a cho bánh vàng giòn.

B??c 6: Hoàn thi?n
Cho bánh xèo chay ra ??a, d?n cùng n??c ch?m và rau s?ng. V?y là b?n ?ã có th? th??ng th?c h??ng v? th?m ngon c?a món bánh r?i ?ó.

Cách làm bánh xèo chay ngon v? c? b?n khá gi?ng v?i bánh xèo nhân m?n. Tuy nhiên, v?i ph?n nhân ???c làm hoàn toàn b?ng rau c?, khi ?n b?n s? c?m nh?n v? gi?t giòn, thanh mát r?t mê ?ó nhé. V?i g?i ý thú v? hôm nay, b?n s? có thêm gói ý hay cho món chay ngày ??u tháng hay ??n gi?n có th? tho?i mái th??ng th?c v? ngon c?a bánh xèo mà ch?ng lo béo ?ó. Chúc b?n th?c hi?n thành công!