Bánh xèo là món ngon yêu thích c?a nhi?u ng??i, và ? m?i n?i l?i có m?t công th?c và các th?c ch? bi?n khác bi?t. ? nh?ng bài vi?t tr??c chúng ta có d?p tìm hi?u bánh xèo Thái Lan, bánh xèo Hàn Qu?c… v?y còn món bánh xèo ?n ?? s? có gì khác bi?t nh?? Mình cùng ??n v?i bài vi?t d??i ?ây ?? tìm hi?u cho mình công th?c thú v? này b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo ?n ??:

  • 1,5 chén g?o
  • ½ chén ?? xanh
  • 2 c? khoai tây l?n
  • 1 c? hành tây (b?m nh?)
  • ½ thìa cà phê h?t mù t?t
  • ½ thìa cà phê ??u Hà Lan
  • ½ thìa b?t ngh?
  • Mu?i
  • 1-2 qu? ?t xanh
  • 1 mu?ng canh d?u

Cách làm bánh xèo ?n ?? dành cho b?n:

B??c 1: Pha b?t làm bánh
??u tiên, v?i ??u xanh và g?o sau khi mua v? b?n ?em ngâm n??c ch?ng 2h ?? n? m?m. N?u có th?i gian b?n nên ?? qua ?em. H?t th?i gian ngâm b?n ?em vo s?ch, cho ??u và g?o vào xay nhuy?n, thêm vào chút mu?i, tr?n ??u l?i.
Ti?p ??n, b?n cho h?n h?p này ra tô, thêm n??c vào khu?y theo t? l? 2:1 (2 ph?n h?n h?p, 1 ph?n n??c) ho?c 3:1 (3 ph?n h?n h?p, 1 ph?n n??c). Sau ?ó, b?n ?? qua ?êm cho tô b?t lên men và d?y mùi th?m.

B??c 2: Làm n??c s?t cho món bánh xèo
Khoai tây b?n ?em g?t v?, r?a s?ch, c?t mi?ng r?i cho vào n?i h?p/lu?c chín. Ti?p ??n, b?n nghi?n nhuy?n khoai tây.

B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 mu?ng canh d?u ?n r?i cho khoai tây + mù t?t + b?t ngh? + hành tây + ?t xanh c?t lát vào khu?y ??u. ?un trong 2 phút ?? các nguyên li?u hòa v? vào nhau. Cu?i cùng là thêm rau mùi thái nh? và t?t b?p. Và gi? b?n ?ã có n??c s?t khoai tây.

Ti?p t?c, b?n b?c 1 chi?c ch?o khác lên b?p, cho vào 1 chút d?u ?n r?i thêm ??u Hà Lan, mù t?t, 1 ít gia v? vào ??o ??u. ?un ch?ng 5 phút cho ??u Hà Lan chín r?i thêm ph?n n??c s?t khoai tây vào ?un cùng ??n khi có ???c h?n h?p sánh thì t?t b?p. Trút ph?n n??c s?t ra bát.

B??c 3: Chiên bánh
B?c ch?o lên b?p, ?un nóng r?i thêm vào chút d?u ?n. ??i d?u ?n nóng già, b?n múc 1 vá b?t và chiên ??n khi bánh vàng thì cu?n l?i. Cho bánh ra ??a và ch?m cùng n??c s?t.

B?n th?y ??y, ch? v?i m?t chút th?i gian th?c hi?n thôi là chúng ta ?ã có thành ph?m món bánh xèo chu?n v? ?n ?? r?i ?ó. Bánh xèo vàng giòn ch?m cùng n??c s?t khoai tây sánh ??c, quy?n v? ngon vô cùng. V?i công th?c hay có trong t?m tay, gi? ?ây, m?i l?n b?n mu?n th??ng th?c h??ng v? c?a món ngon này c?ng không c?n ph?i lóc cóc ra t?n các hàng quán ?âu nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo ?n ?? ???c gi?i thi?u hôm nay nhé.